Haberler

Bakım

BEBEKLERDE BURUN TIKANIKLIĞI VE STERIMAR DENİZ SUYUNUN FAYDALARI

Yeni doğan bebeklerde en sık gördüğümüz davranışlardan biri hapşurmadır. Çünkü minik burun delikleri çabucak tıkanır ve refleks olarak hapşurarak rahatlamaya çalışırlar. Bebeklere bu konuda yapılacak yardım ile nefes aldığı burun yolunun açık olması gerekir. Bebekler 6 aya kada ağızdan nefes alamazlar, burun kanalları ise yetişkinlere göre çok dardır, bu nedenle burunlarının açık olması çok önemlidir; ancak o küçücük burun delikleri …

Devamı »

Bebekle Ilk Gunler…

Bebeğiniz dünyaya doğduğunda birçok değişimi bir anda yaşar. Boşluk duygusu, (anne karnında yaşadığı ortam sıkışık, kapalı ve su içinde idi) havanın cildine teması, ses, ışık, nefes alma, tenine dokunan eller ve burnuna giren tüpler… Bu yaşadıkları onun için büyük bir şok. Doğumu takip eden ilk dakikalarda hemen onu kucağınıza alarak sarıp sarmalayın ve onunla göz teması kurup, konuşun. Çünkü bu …

Devamı »

Göbek Bakımı ve Alt Temizliği

Anne karnında bebek oksijensiz bir ortamda suyun içinde yaşar, oksijen ve gelişmesi için gereken her şeyi  göbeğinden plasentaya bağlı olan ve plasenta aracılığı ile alışverişi gerçekleştiren üç damardan oluşmuş göbek kordonu sayesinde yapar. Bu damarların etrafında da koruyucu bir jel  doku mevcuttur. Dünyaya doğduğu zaman oksijen solumaya başladığı için göbek kordonundaki  damarlar kapanır  ve bir hafta ila onbeş gün içinde …

Devamı »

Yenidoğan Bebeği Vücutta Taşımanın Faydaları

Maalesef günümüzde ebeveynler bebeklerine yakın olmanın önemini yeni keşfetmeye başlıyorlar. Ne yazık ki sosyal ve ekonomik baskılar bu bağın ilerlemesiyle yarış eder durumda. İki gelirli ebeveynlik, tek ebeveynlik, hassas bakıma ihtiyacı olan bebekler, kolikli bebekler, uykusuz bebekler; günümüz ebeveynlerinin karşı karşıya olduğu sorunlardan sadece bir kaçı ve ebeveynler yoğunlar gün geçtikçe daha da yoğunlaşıyorlar. Oysaki ebeveynliği daha kolay hale getirmek, …

Devamı »

Bebek Masajı

Be­bek ma­sa­jı an­ne-be­bek ara­sın­da­ki duy­gu­sal ba­ğı ge­liş­ti­re­cek ve da­ha çok ya­kın­laş­ma­nı­zı sağ­la­ya­cak güç­lü bir ile­ti­şim yo­lu­dur. Be­be­ği­ni­ze sa­bır­la, sev­giy­le ve şef­kat­le do­kun­ma­nız onun ge­li­şi­mi­ne bü­yük kat­kı­da bu­lu­na­cak­tır. Ma­saj, gaz ve dış­kı­la­ma prob­le­mi ya­şa­yan be­bek­le­rin bü­yük öl­çü­de ra­hat­la­ma­sı­nı sağ­lar. Ma­saj, be­be­ği­ni­zi sa­kin­leş­ti­ren ve ra­hat­la­tan, be­den­sel ve ruh­sal ge­li­şi­mi­ni olum­lu yön­de et­ki­le­yen ke­yif­li bir et­kin­lik­tir. Be­be­ği­ni­zin bi­linç­li bir ra­hat­la­ma ye­te­ne­ği ka­zan­ma­sı, bü­yü­me­nin …

Devamı »

Süt Dişlerinin Önemi

Süt Dişleri hiç şüphesiz bebeğinizin sadece sevimli görünmesi için gerekli değildir. Bebeğinizin ağzında ilk kez 6 ay civarında süren süt dişleri 20 tanedir ve tamamlanmaları yaklaşık 3 seneyi bulur. Bazı süt dişlerinin çocuğunuzun ağzında 10-12 sene kalacağını düşünürsek bu dişlerin uzun süre sağlıklı korunmasının ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Süt dişlerinin 3 temel fonksiyonu vardır: 1-Büyüme ve Gelişme : Dil, …

Devamı »